กินสบายใจ : ลงพื้นที่ อ.ตระการพืชผล

25 มกราคม 2555 คุณสุชัย เจริญมุขยนันท นำทีมงานกินสบายใจบุกฟาร์มหมูพ่อธีรชาติ ปลาทอง บ้านดอนหมู ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เพื่อสำรวจพื้นที่เกษตรปลอดสารพิษ พร้อมเยี่ยมชมการเลี้ยงหมูหลุม และแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์

[nggallery id = 58]