กินสบายใจ : ลงพื้นที่อ.วารินฯ

ทีมงานกินสบาย “บุก” สวนผักปลอดสาร คุณแม่เกษแก้ว เข็มเพ็ชร  บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ เมื่อวันที่ 20 เมษยายน 2555 นำทีมโดย คุณสันติมาศ รัชมาศ ผู้ประสานงานโครงการสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[nggallery id= 57]