เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : “ของแพง” ชัวร์หรือมั่วนิ่ม

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานโครงการ สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีเพื่อโครงการสะพาน ภายใต้การสนับสนุนของ USAID มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน และพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมการเรียน รู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ดำเนินงานในรูปแบบรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” โดยการบันทึกเทปจำนวน 21 เทป เพื่อออกอากาศทางทีวีดาวเทียมของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 อุบลราชธานี ,โสภณเคเบิ้ลทีวี,วีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ CleanradioFM 92.5 MHz และ เวปไซต์ http://www.sangsook.net

โดยประเด็น ”ของแพง ชัวร์หรือมั่วนิ่ม” ถูกนำเสนอโดยเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาเสนอสถานการณ์ข้อเท็จจริงสินค้าราคาแพงใน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมค้นหาแนวทางออกระหว่างผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วไป

สำหรับประเด็น ”ของแพง ชัวร์หรือมั่วนิ่ม” ได้บันทึกเทปในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น G ซิตี้มอลล์ สุนีทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี

[nggallery id=56]