ร่วมด้วยช่วยกันรายงานถนนหมื่นโบก เขมราฐ-โพธิ์ไทร อุบลฯ มีงบซ่อมแล้วคาดปะเสร็จ กค.55

นายพิตรพิบูลย์ ธนเกียรติโยธิน ผู้อำนวยการแขวงการทางอำนาจเจริญ ขอชี้แจงกรณีที่มีประชาชนแจ้งผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกันเรื่องถนนสาย 2112 เขมราฐ-โพธิ์ไทร ซึ่งเป็นแหล่งท่องท่องสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ว่าจะเป็นสามพันโบก ผาแต้ม เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้นักท่องเที่ยว หรือประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาลำบากว่า ขณะนี้ทางแขวงการทางอำนาจเจริญมีงบประมาณและว่าจ้างผู้รับเหมากำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขใหม่อยู่เป็นช่วงๆ คาดว่าประมาณเดือนกรกฎาคมนี้จะแล้วเสร็จ ดังนั้น ทางแขวงการทางอำนาจเจริญต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาด้วย

ข้อมูล  :  ร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี

ภาพ  Google