ร่วมทุกข์ร่วมสุข : เปิดบ้านสตง. รู้รักษ์เงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือที่รู้จักกันอย่าย่อๆว่า สตง. นั้น มีบทบาทหน้าที่หลักและมีส่วนสำคัญในการตรวจสอบความโปร่งใสในเงินงบประมาณต่างๆ ที่เป็นของประชาชน เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทย

ถึงแม้ สตง. จะเปิดทำการมาแล้วถึง 96 ปี แต่บทบาทหรือหน้าที่สำคัญของสตง.ก็ไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยมากนัก จึงเกิดการประสานความร่วมมืกันของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินร่วมกับโครงการสะพาน สนับสนุนโดย USAID และสื่อสร้างสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา “รู้รักษ์ เงินแผ่นดิน” เพื่อเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันทั้งสตง.กับภาคประชาชน

โดยเวทีเปิดบ้านสตง. รู้รักษ์เงินแผ่นดินนี้ จะออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 5 มิ.ย.. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 55 เวลา 16.00-17.00 น.