เทรนด์ใหม่ ร้านค้าสีขาวงด-เลิกขายบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบใบประกาศเกียรติคุณ 9 ร้านค้าเลิกขายบุหรี่-เหล้า และ 84 ร้านค้างดขายบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม พ.ศ 2555 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า บุหรี่ ภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทบุหรี่ กำลังมีความพยายาม ชักจูงกลุ่มผู้หญิงและเด็กเยาวชนให้มาสนใจทดลองสูบบุหรี่มากขึ้น เพราะหากเป็นลูกค้าแล้ว จะใช้บริการต่อไปในระยะยาว และครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ทั้งนี้ในประเทศไทยมีร้านค้าขายบุหรี่ถึงกว่า 500,000 ร้าน ซึ่งกระจายอยู่ที่ต่างๆในชุมชน และใกล้สถานศึกษา ขณะที่จังหวัดพิษณุโลกมีจำนวนร้านค้า ที่ขออนุญาตขายสุราและบุหรี่ ปี 2554 รวมทั้งจังหวัดถึง 7,073 แห่ง โดยอำเภอเมือง มีร้านค้าจำหน่ายมากที่สุด 2,020 แห่ง หลายร้านยังมีพฤติกรรม “ตั้งโชว์บุหรี่” “ขายบุหรี่ให้เด็ก” และ”แบ่งขายบุหรี่เป็นมวน” ซึ่งจะมีผลทำให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย นอกจากนี้ ผศ.ดร ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวว่า “จากการสำรวจเบื้องต้นร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีร้านค้าขายบุหรี่ถึง 60 กว่าร้าน โดยร้อยละ 56.1 ของร้านค้าบุหรี่ ขายบุหรี่แยกมวน ร้อยละ 97.6 ขายแก่นิสิตนักศึกษา โดยไม่ดูบัตรประชาชน พบร้านที่ตั้งโชว์บุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 19.5”

นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า พิษณุโลกได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ต้นแบบของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. โดยปีนี้ได้เริ่มดำเนินการ “โครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี ปลอดบุหรี่และเหล้า” และในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.55 สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก ได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เครือข่ายองค์กรงดเหล้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น ซึ่งในงานดังกล่าว มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ร้านค้าที่เลิกขาย หรือ งดขายบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก รวมถึง ชุมชนและ บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกยังได้จัดให้มีการปฎิญาณตน คนพิษณุโลก 2,600 คน ใน 9 อำเภอ ลด ละ เลิกบุหรี่ ในวาระ 2,600 ปี พุทธชยันตี อีกด้วย

ต้องการรายละอียดเพิ่มเติมติดต่อ:

น.พ. บุญเติม ตันสุรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
นายสอน ขำปลอด สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดพิษณุโลก โทร.086-445-4423
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฎิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 089-816-0664