รพ.สรรพสิทธิ์ฯ นำพลังมวลชน รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก หวังผลให้เกิดการลด ละ เลิก

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2555) เวลา 08.00-12.00 น .โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จัดงาน “โรงพยาบาลและชุมชนคนอุบลปลอดบุหรี่” ขึ้น ณ พลับพลาเรือนไทย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยดึงพลังมวลชนทุกภาคส่วนเข้าร่วม

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า วันงดสูบบุหรี่โลก ได้เริ่มจัดงานครั้งแรกใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องรับควันบุหรี่ด้วย รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญ อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และในปี พ.ศ. 2555 องค์การอนามัยโลกได้กำหนด ประเด็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก คือ “Tobacco Industry Interference” (จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ) โดยการรณรงค์ในปีนี้จะเน้นที่การเปิดโปงและตอบโต้กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบที่มีมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น โดยบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่หันมาให้ความสำคัญกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสังคม หรือโครงการที่อ้างถึงแง่มุมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ทำให้ประชาชนรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของบริษัทเหล่านั้น พร้อมกับให้ข้อมูลด้านอันตรายของบุหรี่ด้วย เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ

สำหรับในปีนี้ กิจกรรมการรณรงค์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ การเดินรณรงค์ การจัดนิทรรศการ การจัดเวทีเสวนาโทษพิษภัยบุหรี่ นอกจากนี้ศูนย์สุขภาพชุมชนในสังกัดของโรงพยาบาลยังได้มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูลและโรงเรียนอุบลวิทยาคมร่วมด้วย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

[nggallery id=54]