โรงพยาบาลและชุมชนคนอุบลฯปลอดบุหรี่ ปี 2555

รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลฯรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จัดงาน โรงพยาบาลและชุมชนคนอุบลปลอดบุหรี่ ที่บริเวณพลับพลาเรือนไทย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในงานวัดงดสูบบุหรี่โลก โดยดึงพลังมวลชนทุกภาคส่วนเข้าร่วม โดยมีนายแพทย์ มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน

เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องรับควันบุหรี่ด้วย รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบอีกทั้งองค์การอนามัยโลกยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และในปี 2555 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก คือ จับตาเฝ้าระวังยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบโดยการเดินรณรงค์ได้จัดกิจกรรมเน้นที่การเปิดโปงและตอบโต้กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบที่มีมากขึ้นและรุนแรงขึ้นมากขึ้น สำหรับกิจกรรมของจังหวัดอุบลฯมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ มอบเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ การจัดนิทรรศการ การจัดเวทีเสวนาโทษพิษภัยบุหรี่

ภาพ , ข่าว  : 77NATION