คนอุบลฯร่วมนุ่งขาว สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ปฏิบัติธรรมเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า

ประชาชนชาวจังหวัดอุบลฯ ร่วมกันนุ่งขาวห่มขาว สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และปฏิบัติธรรม เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วันนี้ (29 พ.ค.55) ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมใจกันนุ่งขาว ห่มขาว สวดบูชา พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 26 จบ พร้อมตั้งจิตอธิษฐาน แผ่เมตตา ณ วัดมณีวนาราม หรือวัดป่าน้อย นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมกิจกรรมอ่านสาธยายพระไตรปิฎก นิทรรศการเรียนรู้พระพุทธประวัติ การบันทึกความดี บนต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ และทุกวัดในจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจังหวัดอุบลราชธานี นครแห่งธรรม ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ข้อมูล :  กรกช ภูมี  NNT

ภาพ :  Google