กกต.อุบลฯ กระตุ้นคนท้องถิ่นออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

กกต.อุบลราชธานี แถลงจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นปี 55 ไม่น้อยกว่า 47 ครั้ง ตั้งเป้าคนอุบลฯ ออกมาใช้สิทธิกว่า 70% เหตุประชาชนตื่นตัว พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชน ตั้งพลเมืองอาสาประชาธิปไตย และทำเว็บไซต์เผยแพร่ข่าวสารการเลือกตั้ง

วันนี้ (29 พ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี นายนิกร วีสเพ็ญ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กกต.ฝ่ายการมีส่วนรวมและฝ่ายพรรคการเมือง เปิดแถลงข่าวการจัดเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีตลอดทั้งปี โดยจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาล, นายก อบต., นายก อบจ. และ ส.อบต.ไม่น้อยกว่า 47 ครั้ง

เนื่องจากมีอดีต ส.อบต.ลาออกไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านและกำนันจำนวนมาก สาเหตุมาจากกระทรวงมหาดไทยมีการแก้กฏหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ดำรงตำแหน่งได้จนถึงอายุ 60 ปี ต่างจาก ส.อบต.ที่มีวาระดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี

สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดให้ลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายนศกนี้ คาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนกว่า 1.2 ล้านคน โดยประชาชนตื่นตัวเรื่องสิทธิและหน้าที่ของตนเองมากกว่าอดีต ตลอดระยะเวลาในช่วงหาเสียงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหลายเรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการใช้สถานีวิทยุชุมชนโจมตีผู้สมัครด้วยกัน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่

นายนิกรกล่าวต่อว่า ในฐานะ กกต.ชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่ จึงมีนโยบายเน้นการประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนเพื่อให้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งทุกระดับมีความสำคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง โดย กกต.ใช้นโยบายเชิงรุกตั้งพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ทำหน้าที่เผยแพร่บทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่มีหน้าที่ไปเลือกตั้งเอาคนดีเข้าไปพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ รูปแบบของพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย จะเป็นสื่อบุคคลกระจายตัวอยู่ตามหมู่บ้านทุกแห่งแบบเดียวกับสมาชิก อสม. เพื่อทำหน้าที่แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งทุกระดับที่จะมีขึ้นในท้องถิ่น และทำหน้าที่ชักชวนให้ผู้มีสิทธิออกไปลงคะแนน อีกโครงการคือ การจัดทำเว็บไซต์กระจายข่าวสารของ กกต.ไปถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง

โดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะนำความรู้ ระเบียบปฏิบัติการใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งลงให้ประชาชนเปิดเข้าไปดู เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งสามารถแจ้งข่าวการทุจริตเลือกตั้งในแต่ละท้องถิ่นได้ด้วย

ข้อมูล , ภาพ  :  ASTV