เชิญชวนตักบาตรพระ 12,600 รูป ฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ ชมรมสร้างสรรค์คนดีศรีอุบล สำนักงานกัลยาณมิตรจังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา ฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 12,600 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมือง และถนนเขื่อนธานี (หน้าพิพิธภัณฑ์) เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมแต่งกายในชุดขาว ร่วมสร้างมหาทานครั้งยิ่งใหญ่ นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน อุบลราชธานี ฉลองสัมพุทธชยันตี ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว