ม.อุบลฯ รับน้องสร้างสรรค์ นำน้องใหม่ เดินเท้า 14 กม. นมัสการพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ นำเดินเท้าระยะทาง 14 กม. กราบนมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า 2,000 คน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมรับน้องใหม่ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประทับใจ ในโครงการ กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีนมัสการหลวงปู่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปยังวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางโดยรวมประมาณ 14 กิโลเมตร เพื่อไปนมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุของพระโพธิญาณเถระ หรือหลวงปู่ชา ณ วัดหนองป่าพง อันเป็นที่เคารพนับถือและสักการะบูชาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาช้านาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองศาสตราจารย์ นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ไชยันต์ รัชชกูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายอุทัย เกษมทาง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองศรีไค พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร นักศึกษารุ่นพี่ ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมรับน้องใหม่สู่จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งของนักศึกษาที่ได้ร่วมใจกัน และถือปฏิบัติเป็นประเพณีอันดีงามได้สืบทอดกันมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน โดยมีรุ่นพี่นักศึกษาทุกคณะ และสโมสรนักศึกษา นำน้องเดินทางนมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา เพื่อความเป็นสิริมงคล และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับน้องประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพลานามัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง และห่างใกล้ยาเสพติด หลังจากกิจกรรมนมัสการเจดีย์ศรีโพธิญาณเถระแล้ว นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง บุคลากร และคณะผู้บริหารได้ร่วมฟังการแสดงธรรมเทศนา จาก พระราชภาวนาวิกรม(หลวงพ่อเลี่ยม จิตธัมโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ ศรีวิรัตน์ ประธานในพิธี ได้กล่าวในช่วงหนึ่งของการเปิดงานว่า หลายๆ ท่าน อาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้อง “เดิน” แล้วเดินไปไหนกัน จากไหนไปที่จุดหมายปลายทางคือที่ใด สำหรับกิจกรรมการเดินจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปจุดหมายปลายทางที่วัดหนองป่าพง ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ทั้งนี้ ในเมื่อประเทศไทยของเราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 “เดิน” ให้พร้อมกับการเป็นประชาคมอาเซียนที่จะต้องใช้ภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกัน ดังนั้น “เดิน” =“WALK” และเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเดินจะเป็นอย่างไร ขอเสนอแยกแตกคำว่า “WALK” ประกอบด้วยดังนี้

W = Wake คือ การตื่นเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ชีวิตใหม่ของเราในแต่ละวัน
A = Active คือ การเรากระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียน ทำงาน ทำกิจวัตรประจำวัน
L = Live คือ การดำรงอยู่อย่างมีชีวิตชีวา
K = Know คือ การรู้ว่าจะควรไม่ควรเป็นประโยชน์ต่อการมีชีวิตของเรา

การเดินของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปวัดหนองป่าพง) เป็นการเดินที่จะทำให้นักศึกษาใหม่ได้กำหนดรู้ตัวเองให้ตื่นตระหนักว่าชีวิตของนักศึกษาใหม่ได้เริ่มต้นแล้วมีความพร้อมที่จะไปสู่เป้าหมายในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย นั่นคือการสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาชีพของตนในระยะเวลาที่กำหนด การเดินดังกล่าวหากนักศึกษาทุกคนกำหนดรู้ว่าการก้าวเดินไปข้างหน้ามีปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่หากว่าเรามีความตั้งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อรับรองได้ว่าเป้าหมายเราจะไปถึงแน่นอน

การเดินหากว่าทุกคนได้กำหนดรู้ลึกลงไปอีกว่าก้าวเท้าซ้ายให้รู้ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ให้รู้ว่าขวา สิ่งนี้คือ การสร้างสติ ซึ่งสตินี่แหละเป็นตัวเริ่มต้นของการทำอะไรก็ตามแต่จะนำไปสู่สิ่งที่เป็นสมาธิและเป็นปัญญาในที่สุด เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดปรัชญาไว้ว่า “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง” เพราะฉะนั้นกิจกรรมการเดินดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเป็นจริง คือ สร้างให้นักศึกษาใหม่ มี “สติ” เป็นกิจกรรมที่สามารถเป็นการทำให้นักศึกษาใหม่ได้ตื่นเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยความกระตือรือร้นในการเรียนและเป็นการเรียนอย่างมีชีวิตชีวาเพื่อทำให้ได้รู้รับรู้ความรู้ต่างๆ ที่อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหม่พร้อมออกไปเผชิญกับชีวิตจริงอีกครั้งหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การเดินดังกล่าวนอกจากจะเป็นกิจกรรมของนักศึกษาใหม่แล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่านได้ร่วมเดิน เพื่อตัว “K” คือ the KING เพื่อในหลวงของเรา อันจะเป็นการเดินเทิดพระเกียรติเพื่อถวายจิตความเคารพสักการะให้พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านออกมาเดินเทิดพระเกียรติ for the KING ของเรา

[nggallery id = 51]