นศ.แพทย์ฯ ม.อุบลฯขอขมา“ครูใหญ่”ก่อนนำไปพระราชทานเพลิงศพ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 1 – 5 จำนวน 80 คน ร่วมพิธีกล่าวไว้อาลัย และขอขมาร่าง “ครูใหญ่” จำนวน 6 ร่าง ณ ห้องกายวิภาค ซึ่งหลังจากที่ท่าน (ครูใหญ่) เสียสละและอุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาเป็นวิทยาทาน แก่ นักศึกษาแพทย์ฯ ตลอดหลักสูตร โดยนักศึกษาแพทย์ฯ ได้ร่วมกันในการเก็บร่างครูใหญ่ พร้อมประกอบพิธีไว้อาลัย และขอขมา ก่อนที่จะนำ ทั้ง 6 ร่าง ไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2555 ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายนามครูใหญ่ ทั้ง 6 ร่าง ที่ได้รับพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2555 มีดังนี้

1. ครูใหญ่ ปราณี มีภัคดี

2. ครูใหญ่บัวทอง บุญธรรม

3. ครูใหญ่พระภิกษุกิมเอก นาคดี

4. ครูใหญ่สีหา กองไธสงค์

5. ครูใหญ่ฤกษ์ ทรัพย์สมบูรณ์

6. ครูใหญ่นงนุช โกสูงเนิน

[nggallery id = 50]