รองผู้ว่าฯวิโรฒ หมอสุรพร นพ.สสจ.อุบลฯ ร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

จังหวัดอุบลราชธานี จัดสัปดาห์วันวิสาหบูชา เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อุปสมบทหมู่ 1 รูป 1 หน่วยงาน 1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 2,600 รูป

ที่ วัดมนีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี ฝ่ายสงฆ์ และนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ร่วมในพิธีโครงการอุปสมบทหมู่ 1 รูป1 หน่วยงาน 1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 2,600 รูป จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยการบรรพชาในครั้งนี้ให้วัดมณีวนารามเป็นจุดศูนย์กลางในการทำพิธี และมีการการบรรพชา จำนวน 800 รูป โดยมีนายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมอุปสมบท ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีโครงการอุปสมบทเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ให้ครบจำนวน ทั้งสิ้น 2,600 รูป.

ข้อมูล , ภาพ   77NATION

ภาพนิ่งประกอบ : วิทยา บุญฉวี