เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : วิพากษ์นโยบายผู้สมัครนายกอบจ.อุบลฯ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เพื่อโครงการสะพาน ภายใต้การสนับสนุนของ USAID ร่วมกับ กกต.อบจ.อุบลราชธานี และสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (สก.วท.) จัดกิจกรรม “วิพากษ์นโยบาย ผู้สมัครนายกอบจ.อุบลฯ” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายการดำเนินงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.อุบลราชธานี ดำเนินงานในรูปแบบรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 อุบลฯ (ทีวีดาวเทียม),โสภณเคเบิ้ลทีวี,วีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ Clean radio FM 92.5 MHz และเวปไซต์ http://www.sangsook.net

รูปแบบเวทีจัดโดยการขอสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละหมายเลขในเวลาเท่ากันเพื่อเปิดในเวที รวมทั้งเชิญนักวิชาการเข้าร่วมวิพากษ์นโยบายและให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นกับประชาชน  ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบัวพิสุทธิ์ 1 ชั้น 4  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

[nggallery id=49]