ติดตามการวิพากษ์นโยบายของผู้สมัครนายกอบจ.อุบลฯ 55

3 มิ.ย. 55 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะได้เริ่มขึ้น โดยในปีนี้มีผู้ลงสมัคร 4 หมายเลขด้วย ซึ่งแต่ละหมายเลขก็มีนโยบานที่ชัดเจนและแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะหมายเลข 1, 2 และ 3 ที่ได้มีการแถลงนโยบายและได้มีการลงพื้นที่หาเสียงอย่างตือเนื่องก่อนถึงวันเลือกตั้งจริง

ทั้งหมดนี้การประชัน แข่งขัน และพร้อมจะลงช่วงชิง เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการทำหน้าที่นับต่อจากนี้ จนถึงอีก 4 ปีข้างหน้า

ติดตามการวิพากษ์นโยบายของผู้สมัครนายกอบจ.อุบลฯ โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและนักสื่อสารมวลชนทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 29 พ.ค. 55 เวลา 23.00 – 01.00 น.
วันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. 55 เวลา 16.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 55 เวลา 18.00 – 20.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 55 เวลา 16.00-18.00 น.