ตุ่น จินตะเวช ส.ส.อุบลฯชาติไทยพัฒนาลงชื่อหนุน พรบ.ปรองดอง

ชทพ.แจงมติพรรคบังคับ 19 สส.ยกเข่งลงชื่อหนุนกม.ปรองดองสนับสนุน ด้าน ‘คำนูณ’ เตรียมใช้เวทีสว.ค้านเต็มที่

นายชาดา ไทยเศรษฐ สส.อุทัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เปิดเผยว่า สาเหตุที่สส.ของพรรคทั้ง 19 คนร่วมลงชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรองดอง เพราะพรรคได้มีมติให้ดำเนินการ โดยได้รับการประสานมาจากคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)

“เรื่องนี้ผู้ใหญ่ของพรรคและพรรคร่วมรัฐบาลได้มีการคุยกันแล้ว และตามขั้นตอนต้องวิปรัฐบาลประสานมายังพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเพื่อดำเนินการ ดังนั้น เมื่อพรรคชาติไทยพัฒนามีมติออกมาอย่างนี้คงไม่สามารถขัดขืนได้เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามระบบพรรคการเมือง

นายคำนูณ สิทธิสมาน สว.สรรหา และแกนนำกลุ่ม40 สว. กล่าวว่า การเสนอกฎหมายปรองดองแทนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรองดอง แต่จะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งขึ้นมาแทน เพราะเนื้อหาในร่างกฎหมายมีลักษณะของการใช้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติแทรกแซงฝ่ายตุลาการเพื่อล้มคดีที่ดินรัชดาและคดียึดทรัพย์ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่างทางการเมือง ถือเป็นศาลสูงสุดได้มีคำพิพากษาเป็นที่สุดแล้ว
“ในส่วนของวุฒิสภาจะดำเนินการคัดค้านเรื่องนี้อย่างเต็มที่แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้มากเพียงใด” นายคำนูณ กล่าว

สำหรับรายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีทั้งสิ้น 35 คน ได้แก่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ พรรคชาติไทยพัฒนาทั้งพรรค 19 คน คือ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง สส.บัญชีรายชื่อ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี นายชยุต ภุมมะกาญจนะ สส.ปราจีนบุรี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร สส.นครปฐม นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี นายตุ่นจินตเวช สส.อุบลราชธานี นายยุทธพล อังกินันทน์ สส.บัญชีรายชื่อ น.ส.พัชรีโพธสุธน สส.สุพรรณบุรี นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สส.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ สส.บัญชีรายชื่อ นายธานินทร์ ใจสมุทร สส.สตูล นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ สส.พิจิตร นางปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี นายนพดล มาตรศรี สส.สุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี นายชุมพล ศิลปอาชา สส.บัญชีรายชื่อ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ สส.พิจิตร

พรรคชาติพัฒนา 6 คน คือ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สส.นครราชสีมา ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์ นายประเสริฐ บุญชัยสุข สส.นครราชสีมา นายประสาท ตันประเสริฐ สส.นครสวรรค์ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา

พรรคพลังชล 6 คน คือ นายสันต์ศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ สส.บัญชีรายชื่อ นายพันธุศักดิ์ เกตุวัตถา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายสุชาติ ชมกลิ่น นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ นายรณเทพ อนุวัฒน์ สส.ชลบุรี

พรรคเพื่อไทย 1 คน คือ พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่1 คน คือ นางพัชรินทร์ มั่นปาน สส.บัญชีรายชื่อ และพรรคมหาชน 1 คน คือ นายอภิรัต ศิรินาวิน สส.บัญชีรายชื่อ

ข้อมูล :  posttoday

ภาพ Google