การค้าชายแดนช่องเม็กอุบลฯ ยอดส่งออกพุ่งหมื่นล้าน อุปกรณ์ก่อสร้างเยอะสุด

อุบลฯ การค้าชายแดนผ่านด่านช่องเม็ก

อุบลราชธานี การค้าชายแดนผ่านด่านชายแดนช่องเม็กยอดส่งออกพุ่งถึง 10,000 ล้านบาท สินค้ายอดนิยมยังเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง ทางแขวงจำปาสักและแขวงอัตตะบือ มีการก่อสร้างที่พักโรงแรม เส้นทางการคมนาคมและสร้างเขื่อน ทำให้ต้องการสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้างจากประเทศไทยมากขึ้น

ข้อม , ภาพ : 77 Nation