ขอเชิญร่วมเวที “วิพากษ์นโยบาย ผู้สมัครนายกอบจ.อุบลฯ”

กกต.อบจ.อุบลฯ ร่วมกับ สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เพื่อโครงการสะพานจากการสนับสนุนของ USAID และสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (สก.วท.) ขอเชิญทุกท่านร่วมเวที “วิพากษ์นโยบาย ผู้สมัครนายกอบจ.อุบลฯ” และบันทึกเทปรายการ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30.00 – 12.00 น. ณ ห้องบัวพิสุทธิ์ 1 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ติดตามประเด็นต่างๆ รวดเร็วก่อนใครที่

Twitter : @livesharedthai

Facebook : ร่วมทุกข์ร่วมสุข