วรสิทธิ์ ส.ส.อุบลฯได้รับแต่งตั้งเป็นกมธ.วิสามัญ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2556 ด้วยคะแนน 274 ต่อ1 และงดออกเสียง177 ไม่ลงคะแนน 4 เสียง จากนั้นได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ จำนวน 63 คน เป็นสัดส่วนของรัฐบาล 14 คน คือ 1.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง 2.นายชุมพล ศิลปอาชา รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา 3. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง 4.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รมต.สำนักนายรัฐมนตรี 5.นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารสุข

6.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ 7.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.นายศักดา คงเพชร รมช.ศึกษาธิการ 9.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 10.นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังชล 11.นายปิยะชนก ลิมปะพันธ์ 12.นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ 13.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ และ 14.นายวีระยุทธ ปั้นน่วม

สัดส่วนพรรคเพื่อไทย 25 คน คือ 1.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ ส.ส.สมุทรปราการ 2.นางฐิติมา ฉายแสง รองเลขาธิการนายกฯ 3.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม 4.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 5.พ.อ.อภิวันทน์ วิริยะชัย 6.นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 7.น.ส.สุนทรี ชัยวิรัตนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 8.น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. 9.นายอำนวย คลังผา ส.ส.ลพบุรี 10.นายสุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล ส.ส.อยุธยา 11.นายประชา ประสพดี ส.ส.สมุทรปราการ 12.นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย 13.นายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ ส.ส. ลำปาง 14.นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก

15.นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.เพชรบูรณ์ 16.นายนิพนธ์ ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ 17.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา 18.นายสุชาย ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น 19.นายอนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส.อุดรธานี 20.นายกิตติ สมทรัพย์ ส.ส.ร้อยเอ็ด 21.นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี 22.นางอนุรักษ์ บุญสน ส.ส.สกลนคร 23.นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากุล ส.ส.สุรินทร์ 24. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวลำภู และ 25.นายอุดมเดช รัตนเสถียร ส.ส.นนทบุรี

สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ 16 คน คือ 1.นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.กระบี่ 2.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุง 3. น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ อดีตส.ส.ลพบุรี 4.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส.บัญชีรายชื่อ 5. นายวิชัย ล้ำสุทธิ ส.ส.ระยอง 6. น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี 7.นายวิฑูรย์ นามบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 8.นายนคร มาฉิม ส.ส.พิษณุโลก

9.นายสราวุธ อ่อนละมัย ส.ส.ชุมพร 10.น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช 11.นายอับดุลการิม เด็งระกีนา ส.ส.นราธิวาส 12.นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ 13.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ส.ส.กทม. 14. นายชื่นชอบ คงอุดม ส.ส.กทม. 15. นายวัชระ เพชรทอง ส.ส.กทม. และ 16.นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

สัดส่วนพรรคภูมิใจไทย 3 คน คือ 1.นายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.น.ส.มัลลิกา จิรพันธุ์วาณิช ส.ส.ลพบุรี และ 3.นางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท

สัดส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา 2 คน คือ 1.นายพนพล พลเสน อดีตส.ส.อุทัยธานี และ 2. นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ส.ส.ปราจีนบุรี

สัดส่วนพรรคชาติพัฒนา 1 คน นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา

สัดส่วนพรรคพลังชน 1 คน นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี

สัดส่วนพรรครักประเทศไทย พรรครักษ์สันติ พรรคประชาธิปไตยใหม่ และพรรคมาตุภูมิ 1 คนคือพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคมาตุภูมิ

ข้อมูล : NNA

ภาพ : Google