4จว.ใหญ่ 4 ภาค จัดงานยักษ์ฉลอง “พุทธชยันตี” อีสานที่อุบลฯ

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ในชื่องานว่า “งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ตั้งแต่วันที่29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 โดยให้ทุกจังหวัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่

โดยใน 4 จังหวัดใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ปทุมธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นตัวแทนของ 4 ภูมิภาค ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างมากมาย เช่นจังหวัดเชียงใหม่ จะมีพิธีไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย โดยเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเพ็ญเดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งชาวจังหวัดเชียงใหม่มีความเชื่อว่าถ้าเข้าร่วมแล้วจะได้บุญมาก โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 19.00 น. ของวันที่ 3 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป ตลอดทั้งคืน จนถึงเช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2555 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1 หมื่นคน กิจกรรมฟังเทศน์และเวียนเทียนพร้อมกันทุกวัดทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมพิธีแห่โคมไฟวิสาขบูชา จะมีการประดับประดา รถโคมไฟอย่างสวยงาม จำนวนทั้งสิ้น 4 ขบวน แห่ไปยังวัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

จ.อุบลราชธานี มีการจัดโครงการปลูก 2,600 ความดี ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ 2,600 ต้น สร้างนครธรรมอุบลราชธานี ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โครงการสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงฆคุณ ถวายเป็นพุทธบูชา 26 จบ 2,600 จุด โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์พร้อมกันในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.26 – 09.26 น. ณ วัดหรือสถานศึกษา รวม2,600 แห่ง โครงการอุปสมบทหมู่2,600 รูป บวชศีลจาริณี 26,000 คน และพิธีอัญเชิญ พระแก้ว 4 องค์ ประกอบด้วย พระแก้วบุษราคัม พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง พระแก้วไพฑูรย์ และพระแก้วโกเมน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของชาวอุบลราชธานี นำมาประดิษฐานในรถบุษบก ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง ในวันที่4 มิถุนายน 2555 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา

จ.ปทุมธานี มีกิจกรรมธรรมยาตราธรรม จำนวนประมาณ 5,000คน ผ่านเส้นทางอำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี การจัดนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่7 หมู่ 9 และนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญของเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4มิถุนายน 2555 ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

จ.นครศรีธรรมราช มีพิธีถวายพระบฏพระราชทานเป็นพุทธบูชา โดยจะมีพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุเจดีย์ และอัญเชิญขบวน ผ้าพระบฏ พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามกุฎราชกุมารี โดยจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 4มิถุนายน 2555 เวลา 15.00 น. จากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระมหาธาตุวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 2600 รูป กิจกรรมการเดินธรรมยาตราและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา09.00 น. ณ พุทธภูมิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) และการจัดสัมมนานักวิชาการเกี่ยวกับความเป็นมาของศาสนาพุทธในภาคใต้ และของประเทศไทย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการปฏิบัติบูชา ทุกจังหวัดพร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อร่วมกันถวายเป็นพุทธบูชาในปีที่ครบรอบ 2,500 ปี แห่งการปรินิพพาน และครบรอบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศร่วมปฏิบัติบูชาและเข้ากิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาที่จัดขึ้นในโอกาสมหามงคลนี้พร้อมกันทั่วประเทศ

ข้อมูล : NNA

ภาพ Google