เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : กู้วิกฤตห้วยตองแวด

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เพื่อโครงการสะพานภายใต้การสนับสนุนของ USAID มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน และพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ดำเนินงานในรูปแบบรายการโทรทัศน์  “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” โดยการบันทึกเทปจำนวน 21 เทป เพื่อออกอากาศทางทีวีดาวเทียมของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 อุบลราชธานี ,โสภณเคเบิ้ลทีวี,วีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ CleanradioFM 92.5 MHz และ เวปไซต์ http://www.sangsook.net

ที่ผ่านมาเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมเสนอประเด็น “พลิกฟื้น คืนชีวิต กู้วิกฤตห้วยตองแวด” เพื่อนำเสนอผ่านรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยรูปแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยตองแวด บ้านโพธิ์ตก สู่สาธารณะ รวมทั้งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดแผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและแผนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน

สำหรับเวที “พลิกฟื้น คืนชีวิต กู้วิกฤตห้วยตองแวด” บันทึกเทปในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.30-17.30 น. ณ ศาลาวัดบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

[nggallery id=48]