เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : แป๊ะเจี๊ยะ

ตามที่สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีเพื่อโครงการสะพานภายใต้การสนับสนุนของ USAID มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน และพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ดำเนินงานในรูปแบบรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” โดยการบันทึกเทปจำนวน 21 เทป เพื่อออกอากาศทางทีวีดาวเทียมของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 อุบลราชธานี, โสภณเคเบิ้ลทีวี, วีเคเบิ้ลทีวี, สถานีวิทยุ CleanradioFM 92.5 MHz และ เว็ปไซต์ http://www.sangsook.net

ที่ผ่านมาเครือข่ายภาครัฐภาคประชาสังคมเสนอประเด็น “แป๊ะเจี๊ยะ มะเร็งการศึกษาไทย..ที่รักษาไม่หาย” นำเสนอผ่านรายการร่วมทุกข์ ร่วมสุข เพื่อนำเสนอข้อมูล สถานการณ์และเป็นเวทีระดมความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวกข้อง

สำหรับเวที “แป๊ะเจี๊ยะ มะเร็งการศึกษาไทย..ที่รักษาไม่หาย” ได้บันทึกเทปในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น G ซิตี้มอล์ สุนีแกรนด์ จ.อุบลราชธานี

[nggallery id=47]