พิสิษฐ์ สันตพันธ์ ส.ส.อุบลฯชี้งบประมาณ56 กระจุกไม่กระจาย

นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ว่า งบประมาณที่รัฐบาลจัดทำขึ้นจำนวน 2.4 ล้านล้านบาท ครอบคลุมทุกด้าน แต่ยังกระจายสู่ท้องถิ่นไม่มากนัก นอกจากนี้ ประชาชนต่างคาดหวังให้รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ ให้สามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างทั่วถึง

ขณะที่นายอลงกรณ์ พลบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า งบประมาณที่รัฐบาลเสนอมาจำนวน 2.4 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณมากที่สุดที่เคยมีมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีวิสัยทัศน์ที่เพียงพอของรัฐบาลในการบริหารงบประมาณ

ข้อมูล ASTV