ไม้พะยูงพ่นพิษ ผอ.ฯอนุรักษ์ที่ 9 เด้งหน.เขตฯภูสีฐานเข้ากรุ

ไม้พะยูงทำพิษ เด้งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน มุกดาหารเข้ากรุ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ระบุ แม้ไม่อยู่ในช่วงลักลอบตัด แต่ลูกน้องเอาคนมาตัด หัวหน้าต้องรับผิดชอบ

นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เปิดเผยว่าได้มีคำสั่งที่ 666/2555 ลงวันที่ 18 พ.ค.2555 ให้ย้ายนายธวัชชัย ไกรกลาง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จ.มุกดาหาร ให้มาประจำที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี และมอบหมายให้ นายสมชาย สกุลวรรณรักษ์ นักวิชาการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ไปทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐานแทน สาเหตุเนื่องจากมีการตรวจพบว่ามีลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จำนวน 134 ท่อน/เหลี่ยม

จากการตรวจสอบและสืบข้อมูลทางลับพบว่ามีการตัดไม้ออกมาจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จ.มุกดาหาร อยู่เป็นประจำ ซึ่งหัวหน้าที่ควบคุมดูแลต้องรับผิดชอบ ถึงแม้หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐานจะไม่อยู่ในพื้นที่ช่วงที่มีการลักลอบตัดไม้พะยูงก็ตาม แต่การบริหารจัดการต้องดำเนินการและต้องสามารถควบคุมดูแลลูกน้องทุกคนให้มีจิตใจดูแลรักษาป่าไม้พะยูง ไม่ใช่ว่าเวลาหัวหน้าไม่อยู่ ลูกน้องก็พาคนมาลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่อยู่เป็นประจำ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงถือว่าขาดประสิทธิภาพ มีความบกพร่องในการทำงาน จึงได้รายงานอธิบดีกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและมีคำสั่งย้ายหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จ.มุกดาหาร มาประจำที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ภายใน 24 ชั่วโมง