ร่วมทุกข์ร่วมสุข : “แป๊ะเจี๊ยะ” มะเร็งการศึกษาไทย..ที่รักษาไม่หาย

เมื่อผู้ปกครองนักเรียนทุกวันนี้จิตเสื่อม?! ไม่วิ่งเต้นแค่ให้ลูกได้เข้าเรียนในโรงเรียนชื่อดัง แต่หนักข้อยอมจ่ายให้ลูกเข้าเรียนในห้องเรียนเกรดเอที่คิดว่าเป็นห้องเรียนที่รวมของนักเรียนชั้นหัวกะทิ เมื่อเรื่องราวเป็นอย่างนี้ เยาวชนของชาติจะมีคุณภาพมากเพียงใด และการศึกษาไทยจะเดินไปในทิศทางไหน ติดตามการพูดคุนแลกเปลี่ยนและเสนอทางออกของปัญหาทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 55 เวลา 16.00-17.00 น.