สื่อสร้างสุขอุบลฯ จัดเวที เสรีเพศ บนวิถีความเท่าเทียม

สื่อสร้างสุขอุบลฯ รวมกลุ่มเพศสร้างสรรค์ร่วมแสดงออกถึงจุดยืนของตนเองสู่สังคมใหม่ ผ่านรายการร่วมทุกข์ ร่วมสุข ในประเด็น เสรีเพศ บนวิถีความเท่าเทียม

วันที่ 18 พฤษภาคม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ จ.อุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของ USAID จัดเวทีเสวนาความหลากหลายทางเพศ โดยมี นายแพทย์จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์ธวัช มณีผ่อง อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมพร เมตตาริกานนท์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี คุณสกุลรัตน์ จารุสันติกุล นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ คุณตู่ ชลิตา ผู้จัดการสถานเสริมความงาม แฮร์ดีไซน์ คุณศุกวสันต์ วงศ์ธนู ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน คุณอาคม พุฒพิมพ์ ผู้จัดการศูนย์เพื่อนฟ้าสีรุ้ง และ องค์กรภาคประชาชน ผู้ปกครองเป็นผู้เข้าร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดยคุณสุชัย เจริญมุขยนันท

คุณตู่ ชลิตา กล่าวว่า ตนไม่ชอบเรียกร้องสิทธิอะไร หากสังคมจะมองคนเหล่านี้ว่าเป็นกลุ่มคนแปลกแยก นั่นเป็นเพราะวางตัวไม่เหมาะสม ตนเป็นคนวางตัวดีสังคมจึงมองเห็นคุณค่าในตัวเธอ

คุณรัชนี บุญหนุน ผู้ปกครอง เล่าถึงกรณีลูกชายของตนไม่อยากเป็นผู้ชาย ตนทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับและบอกลูกว่าต้องมีเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ อยากเป็นอะไรก็เป็น

อาจารย์ธวัช มณีผ่อง ผู้สอนรายวิชาเพศวิถีในชีวิตประจำวัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มองว่า เรื่องเพศต้องมองในมิติด้านอื่นๆที่มากกว่าร่างกาย ที่จริงแล้วสังคมให้คุณค่ากับเพศอื่นๆไม่มีความเท่าเทียมกับเพศหญิงและชาย สังเกตได้จากข่าวสารต่างๆ และมองว่าเรื่องเพศคือความซับซ้อน ต้องอาศัยการศึกษาและเรียนรู้

นายแพทย์จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า ความหลากหลายทางเพศยังไม่ปรากฏว่าเป็นคนโรคจิต บุคคลที่มีความขัดแย้งภายในเกิดการสับสนว่าตนเป็นเพศอะไรกันแน่ นั้นเป็นเพราะวิตกกังวลจนเกินไป หากรักษามักจะไม่ได้ผลนัก และคุณสกุลรัตน์ จารุสันติกุล นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ชี้ว่าความผิดปกติคือการรับรู้และอารมณ์ที่ต่างไปจากบุคคลอื่น เช่น การเห็นภาพหลอน การควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ แต่ความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิดปกติ แต่ต้องมาดูอีกทีว่ามีความผิดปกติดังที่กล่าวมาแล้วหรือไม่

ผู้เข้าร่วมรายการส่วนใหญ่เห็นว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความเป็นอื่น เป็นมนุษย์ที่เกิดมาโดยเท่าเทียมกัน การวางตัวให้เหมาะสมกับสังคมและสังคมก็ต้องปรับตัว

คุณสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้ดำเนินรายการ ได้ทิ้งท้ายว่า เราควรจัดวางคุณค่าของความหมายเสียใหม่ คิดว่าเขาคือคนคนหนึ่ง รวมถึงการวางตัวให้เมาะสม สังคมจึงจะสมดุล

 นุสรา ถาพินนา – รายงาน

[nggallery id=46]