กำหนดการจัดงาน พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555

กำหนดการจัดงาน

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555

วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2555

ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ššš¯¯›››

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555

เวลา 19.00 น. – การแสดงหนังปาโมทัย (โรงเรียนประชาสามัคคี) บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555

เวลา 06.00 น. – คณะกรรมการจัดงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงเจ้า และพ่อค้า ประชาชนพร้อมกัน ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 06.30 น. – นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี พระเถระ 9 รูป เดินทางมาถึงบริเวณประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

เวลา 06.50 น. – ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี) เดินทางมาถึงศาลหลักเมืองฯ

เวลา 07.00 น. – เจ้าหน้าที่เรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีกรนำไหว้พระอาราธนาศีล

– รับศีล

– พิธีกรอาราธนาพระปริตร

– เจ้าหน้าที่เรียนเชิญประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติทำบุญตักบาตร

เวลา 08.09 น. – เจ้าหน้าที่เรียนเชิญประธานในพิธีเข้าไปภายในศาลหลักเมืองประกอบพิธีผูกผ้าสามสี และคล้องพวงมาลัยเสร็จแล้วออกมาบริเวณที่จัดตั้งเครื่องสังเวย

– พราหมณ์เชิญประธานในพิธีจุดธูป เทียนชัยคู่

– พราหมณ์สวดอัญเชิญเทพ เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

– พราหมณ์เชิญประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จุดธูป เทียนบูชาเครื่องสังเวย

– พราหมณ์เชิญประธานในพิธี จุดเทียนบายศรี

– พราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และบวงสรวง

– พิณ แคน และปี่พาทย์ บรรเลง

– ผู้ทรงเจ้ารำบวงสรวง

เวลา 10.00 น. – ปู่ตาแผ่นดิน รำเบิกส่งกระทงเบิกบ้านเบิกเมืองเมื่อถึงเวลาอันสมควรเบิกออก

– เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดผ้าไทย