นศ.เกาหลี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ที่ จ.อุบลฯ

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยฟาร์อีส ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 160 คน ณ ห้อง 5201 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางเข้าร่วม โครงการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2555 ตามบันทึกลงนามความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยฟาร์อีส ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ก่อนเดินทางลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านชาด โรงเรียนบ้านนาแก โรงเรียนบ้านคำผ่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาด โดยมีกิจกรรม ทาสีรั้วโรงเรียน ปรับปรุงห้องน้ำ ทาสีเครื่องเล่น สนามเด็กเล่น ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในชนบท ยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีอย่างอบอุ่น

[nggallery id=45]