ชุมชนปลอดเหล้า ชาวอุบลฯ ทำได้

คนเมืองดอกบัวชี้ เหล้า เบียร์ คือแหล่งก่ออาชญากรรม ทำร้ายครอบครัว ทำเศรษฐกิจย่ำแย่ ร่วมจับมืองานบุญ งานบวช งานศพ แข่งเรือ เล่นน้ำปลอดเหล้าเด็ดขาด

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เพื่อโครงการสะพานจากการสนับสนุนของ USAID จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์รณรงค์ “ชุมชนปลอดเหล้าเราทำได้” เพื่อขยายเขตปลอดสุราและรณรงค์ลดการดื่มเหล้าในเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 โดยมีพระครูสุภกิจมงคล เจ้าคณะตำบลกาบิน อ.กุดข้าวปุ้น นายศุกวสันต์ วงศ์ธนู ผู้จัดการศูนย์วัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จ.อุบลราชธานี นายสนองจิต จินดาชาติ กำนันตำบลปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี นายราชันย์ รักผลดี ตัวแทนผู้จัดแข่งเรือปลอดเหล้าเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และนางลักษณวรรณ ใยคำ อสม.ชุมชนปลอดเหล้าเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีนายสุชัย เจริญมุขยนันท เป็นผู้ดำเนินรายการสนทนา

โดยพระครูสุภกิจมงคลเล่าว่า เมื่อปี 2546เห็นชาวบ้านที่วัดตั้งอยู่ยากจนลงทุกวัน เพราะเมื่อมีเงินก็ซื้อเหล้ามาดื่มกินกัน จึงเริ่มเดินขอบินฑบาตให้ชาวบ้านเลิกกินเหล้าในงานทุกชนิด ส่วนร้านที่จำหน่ายเหล้าเบียร์ก็ให้เลิกขาย ช่วงแรกยังไม่ได้รับความร่วมมือ แต่ได้พยายามโน้มน้าวจิตใจให้เห็นว่าครอบครัวใดที่เลิกซื้อเหล้าเบียร์มากิน สภาพเศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้นเป็นลำดับ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ครอบครัวมีแต่ความสุข ถึงปัจจุบันนี้ ในตำบลกาบินมีหมู่บ้านปลอดเหล้าอย่างเด็ดขาดแล้ว 2 หมู่บ้าน โดยทั้งสองหมู่บ้านแม้มีงานบุญ งานบวช งานศพ งานแต่ง งานเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน ไม่มีการซื้อเหล้ามาเลี้ยงดูกันเด็ดขาด เพราะถือคติเป็นงานดี ไม่ควรทำให้จิตใจต้องตกต่ำไปกับการดื่มเหล้า

ด้านนายศุกวสันต์ วงศ์ธนู ผู้จัดการศูนย์วัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จ.อุบลราชธานี กล่าวสมัยเป็นวัยรุ่นลองดื่มเหล้าเช่นกัน เพราะการอยากดื่มเหล้าของเยาวชนมีจุดเริ่มต้นมาจากเห็นตัวอย่างคนในครอบครัว โดยตนเองเห็นบิดาดื่มเหล้ามาก่อน จึงทดลองดื่มดูบ้าง
แต่ดื่มไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ จึงเลิกและเข้าร่วมรณรงค์กับเยาวชนอยากสนุกสนานไม่จำเป็นต้องดื่มเหล้าก็ได้ วันหนึ่งมีโอกาสเป็นวิทยากรรณรงค์ตามชุมชนและหน่วยงานราชการใกล้บ้านร่วมกันเลิกดื่มเหล้า ซึ่งวันนั้นบิดาของตนก็ได้มาฟังการณรงค์ด้วย ต่อมาบิดาเลิกดื่ม เหล้าโดยเด็ดขาด ซึ่งท่านอาจมีเหตุผลในการเลิก แต่ไม่ใช่เพราะตนไปสอนท่านแน่นอน และปัจจุบันมีกลุ่มเยาวชนในเครือข่ายให้บริการเสริฟน้ำ ล้างจานในงานบุญ งานกุศล งานศพฟรี แต่มีเงื่อนไขงานนั้นต้องไม่มีการเลี้ยงเหล้าโดยเด็ดขาด

ด้านนายราชันย์ รักผลดี ตัวแทนสำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ซึ่งจัดแข่งเรือปลอดเหล้าบอกว่า งานประเพณีแข่งเรืออกพรรษาของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ห้ามนำเครื่องดื่มแอกอฮอลทุกชนิดมาจำหน่าย พร้อมรณรงค์ให้ผู้มาชนการแข่งเรือสนุกด้วยการไม่ดื่มเหล้า ปรากฏในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทในงานประเพณีแข่งเรือเกิดขึ้นเลย เพราะไม่มีเหล้ามายุ่งเกี่ยวในการจัดงานประเพณี ทำให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมการแข่งเรือ มีความสนุกสนานและมั่นใจความปลอดภัย จึงถือเป็นนโยบายของสำ นักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอกอฮอลในการจัดงานทุกชนิดด้วย

สำหรับนายสนองจิต จินดาชาติ กำนันตำบลปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี ที่ให้ทุกงานศพขึ้นคำขวัญ “ขออภัย ไม่มีเหล้าเบียร์ เพราะญาติเสีย จึงไม่ได้ฉลอง” จากการรณรงค์ด้วยวิธีนี้ กระแสตอบรับเห็นได้ชัดเจนและรวดเร็ว เพราะเจ้าภาพสามารถประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้จำนวนมาก จึงไม่มีการนำเหล้าเบียร์มาเลี้ยงในการจัดงานศพ และปัจจุบันได้ขยายตัวไปถึงการจัดงานรื่นเริงอื่นๆด้วย

“เหล้าจึงเป็นตัวก่อให้ปัญหาทั้งด้านอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท หากทุกสังคมร่วมมือกันควบคุม จะลดความรุนแรงด้านต่างๆลงได้มาก” นายสนองจิตกล่าว

ขณะเดียวกันเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้ากระจายไปทั้ง 25 อำเภอ หากพบการฝ่าฝืนนำเหล้า เบียร์มาดื่มในพื้นที่ปลอดเหล้าจะถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฏหมายทันที

We cannot display this gallery