ร่วมทุกข์ร่วมสุข : ชุมชนปลอดเหล้า เราทำได้

เมื่อเหล้า-เบียร์ คื อแหล่งก่ออาชญากรรม ทำร้ายครอบครัว ทำเศรษฐกิจย่ำแย่ การที่ชุมชนร่วมจับมืองานบุญ งานบวช งานศพ แข่งเรือ ไม่มีเลี้ยงแอลกอฮอล์ ผลจากการรณรงค์ของหลายเครือข่าย การงดเลี้ยงเหล้าเริ่มเห็นเกิดขึ้นในหลายชุมชน

ร่วมให้กำลังใจและติดตามวิถีชุมชนปลอดเหล้าทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 15 พ.ค. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 55 เวลา 16.00-17.00 น.