MOU ม.อุบลฯ – บมจ.กรุงไทย ทำบัตร นศ.ใหม่ และทุนการศึกษา ๕.๕ ล้าน

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ บมจ.กรุงไทย ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๙ พร้อมมอบเงินในการสนับสนุนการสร้างหอพักนักศึกษา และทุนการศึกษา จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทั้ง ๒ หน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ที่ผ่านมา ในส่วนของบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้กำหนดรูปแบบของบัตรที่มีความสวยงามเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งธนาคารได้นำเสนอรูปแบบใหม่บัตรใหม่ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรม Contactless Card ที่รวม ๓ บัตรในบัตรใบเดียวกัน ทั้งบัตรประจำตัว ,บัตร ATM และบัตรกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมให้บริการแก่นักศึกษาในช่วงเปิดภาคการศึกษา ๒๕๕๕ ในเดือนมิถุนายนนี้

[nggallery id=42]