อย่าหลงคารมสมาคมชาวไร่ยาสูบ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอให้รัฐบาลอย่าหลงเชื่อคารมที่สมาคมชาวไร่ยาสูบขอบคุณกระทรวงการคลังที่ไม่ขึ้นภาษีบุหรี่ โดยข้ออ้างของสมาคมชาวไร่ยาสูบที่ว่าการขึ้นภาษียาสูบจะกระทบต่อชาวไร่ยาสูบอย่างรุนแรงนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากผลจากการขึ้นภาษีเมื่อ พ.ศ.2552 ได้หมดไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกแนะนำและประเทศจำนวนมากมีการขึ้นภาษียาสูบทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อ

การสำรวจในปี พ.ศ.2554 พบว่า คนไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 12.5 ล้านคนใน พ.ศ.2552 เป็น 13 ล้านคน และยอดขายยาสูบเพิ่มขึ้นจาก 1,800 ล้านซองในปี พ.ศ.2552 เป็น 2,038 ล้านซองในปี พ.ศ.2554 และหากรัฐบาลชะลอการขึ้นภาษียาสูบออกไปอีก การสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะมาตรการยับยั้งการเพิ่มของการสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ การขึ้นภาษี และโดยหลักวิชาการแล้ว ภาษียาสูบที่จะทำให้การสูบบุหรี่ไม่เพิ่มขึ้น อย่างน้อยต้องปรับขึ้นให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการที่สินค้าอื่น ๆ มีราคาแพงขึ้นในขณะนี้ ถ้ารัฐบาลไม่ขึ้นภาษีบุหรี่เพื่อให้ราคาแพงขึ้นด้วย ผลที่เกิดขึ้นคือราคาบุหรี่จะถูกลงเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่น ผู้คนก็จะสูบบุหรี่มากขึ้น ซึ่งทำให้รัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ฝ่ายเดียวที่ได้รับผลประโยชน์ไปเต็ม ๆ คือบริษัทบุหรี่ ซึ่งมีหลักฐานว่าอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของสมาคมชาวไร่ยาสูบ

อนึ่งรัฐบาลไทยมีการขึ้นภาษีรวม 9 ครั้ง ระหว่าง พ..2536-2552 แต่การเพิ่มขึ้นของราคาบุหรี่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าสินค้าอื่น ๆ แต่อย่างใด จำนวนคนสูบบุหรี่อยู่ที่ 12 ล้านคนในปี พ.ศ.2534 และเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านคนในปี พ.ศ.2554 การรณรงค์ควบคุมยาสูบในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาจึงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ลง เนื่องจากมาตรการควบคุมยาสูบต่าง ๆ ยังไม่ได้มีการทำกันอย่างจริงจัง ส่งผลให้มีคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในปี พ.ศ.2552 ถึง 48,244 คน และการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของภาระโรคอันดับที่สองของคนไทยรองจากสุราที่เป็นอันดับหนึ่ง

การเคลื่อนไหวของสมาคมชาวไร่ยาสูบ จึงเป็นการบ่งบอกถึงความละโมบที่ต้องการขายสินค้าของตนให้มากขึ้น โดยไม่คำนึงถึงชีวิตคนไทยที่จะต้องตายมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799