เราคือใคร

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เกิดจากสมาชิกบางส่วน

นำโดยนายสุชัย เจริญมุขยนันท ซึ่งเคยทำงานกับ

ศูนย์ข่าวประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี จากโครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี (ประมาณปี 2546)

มารวมตัวกันผลิตสื่อมัลติมีเดียในหลายรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2550

มุ่งหวังที่จะให้เกิดการสร้างสุขภาวะในชุมชนโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือ

[nggallery id=6]