เทศบาลนครอุบลฯ เชิญร่วมพิธีเทยอดเทียน ฉลองสัมพุทธชยันตรี 2,600 ปี

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดทำต้นเทียนเพื่อเข้าร่วมขบวนรถเทียนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ งานฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นผู้จัดทำต้นเทียนฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นต้นเทียนเป็นประเภทแกะสลัก สื่อความหมายถึงการตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีความกว้าง 3 เมตร ยาว 18 เมตร สำหรับต้นเทียนเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ระดมช่างทำเทียนฝีมือดีของจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมได้รับความร่วมมือจากวัดป่าศรีมงคล อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ มาร่วมแกะสลักจัดทำต้นเทียน ณ บริเวณอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อนำไปร่วมขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ งานฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ มณฑลท้องสนามหลวง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ในการนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดให้มีพิธีเทยอดเทียนฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลฯจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมหล่อเทียนตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว