ร่วมทุกข์ร่วมสุข : รับรู้ จับตา พัฒนาเมืองใหม่

เมื่อเมืองอุบลหนีความเป็นเมืองไม่พ้น เพราะระบบเศรษฐกิจพัฒนาเร็วมาก ทางออกของชุมชนและคนอุบลจะเป็นอย่างไร ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้หรือไม่ ร่วมรับรู้ จับตา การพัฒนาเมืองใหม่ ทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 8 พ.ค. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 55 เวลา 16.00-17.00 น.