เปิดคำทำทายหมอดูก้องโลก ปีนี้ไทยเกิดภัยพิบัติไหม 1

เปิดคำทำทายหมอดูก้องโลก หมอดู ET แห่งพม่า ฉบับ Uncenser 1
เรื่องประเทศไทยกับภัยพิบัติ ที่ถูกเชื่อมโยงกับวันสิ้นโลก ปี 2012

โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม