กฟผ. เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล เพิ่มกำลังผลิตวันละ 173 เมกกะวัตต์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้เขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูลเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า วันละ 3 ชั่วโมง กำลังการผลิตวันละ 173 เมกกะวัตต์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุชีพ มีถม หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เปิดเผยว่า ในช่วงนี้มีสภาพอากาศที่ร้อนจัด ประชาชนมีการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมาก ทำให้เขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล ต้องเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าช่วงที่ประชาชนใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด วันละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. มีกำลังการผลิตวันละ 173 เมกกะวัตต์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะดำเนินการไปจนถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายน จากนั้นจะลดกำลังการผลิตลง

อย่างไรก็ตาม หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยให้ใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น เนื่องจาก พลังงานต่างๆ จากธรรมชาติที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น พลังงานน้ำ พลังงานจากถ่านหิน มีราคาแพงและกำลังจะหมดไป

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ
สปข.2 รายงาน

ภาพ Google