98 ปี 30 พฤษภาฯ วันสถาปนา รพ.จุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 98 ปี ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจัดให้มีพิธีทางศาสนา แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระราชวิสุทธิญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร และพิธีสดับปกรณ์ถวาย สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อร่วมรำลึกถึงพระพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น 18 ตึก ภปร นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเข็มบำเพ็ญประโยชน์ มอบรางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น มอบรางวัลต่างๆ และงานจุฬาฯ บาซาร์ มีการออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านในราคาถูก มีการจำหน่ายดอกกุหลาบแดง สัญลักษณ์วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อหารายได้สมทบกองทุน 30 พฤษภาฯ สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธ และผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาล

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานและบริจาคซื้อดอกกุหลาบแดงสัญลักษณ์วันสถาปนารพ.จุฬาลงกรณ์ เพื่อสมทบกองทุน 30 พฤษภาฯ ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร.0-2256-4409,0-2256-4260

จุฑารัตน์ วรรณเผือก / ประภาพร เรืองเจริญ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.จุฬาลงกรณ์
โทร. 0-2256- 4409