สื่ออุบลฯจัดเวทีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คุณอนันต์หรือโทษมหันต์กับคนอุบลฯ

สื่อสร้างสุขจัดคุยผลดีผลเสียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยนักวิชาการฝ่ายหนุนระบุไทยจำเป็นต้องมีไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะสะอาดปลอดภัยกว่าพลังงานอื่นๆ ส่วนฝ่ายค้านระบุไม่มีความจำเป็นเพราะไทยมีพลังงานทางอื่นอยู่จำนวนมาก และมีไฟฟ้าใช้เพียงพอด้านประชาชนกลัวปัญหาทั้งก่อนและหลังสร้างเพราะไทยติดอันดับต้นการคอรัปชั่น

ที่ห้องประชุมอำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับโครงการสะพาน โดยการสนับสนุนของ USAIDจัดเวทีถก “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คุณอนันต์หรือโทษมหันต์กับคนอุบลฯ” โดยเชิญผศ.ปรีชา การสุทธิ์ ที่ปรึกษาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)นักวิชาการฝ่ายสนับสนุนให้นำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้แทนพลังงานอื่นแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการฝ่ายคัดค้านคือ นายวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญเลขาธิการมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

มีนายสุชัย เจริญมุขยนันท และ น.ส.ชนินทร์ญา คำดี เป็นผู้ดำเนินรายการโดยมีประชาชนชาวอำเภอสิรินธร ซึ่งถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย 1 ใน 5ที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยเข้ารับฟังกว่า 100 คน

ผศ.ปรีชา การสุทธิ์ กล่าวถึงการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมีความจำเป็นอน่างมาก เพราะมนุษย์ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเกิดจากปัจจัยการพัฒนาในด้านต่างๆประเทศต้องมีแผนการจัดหาไฟฟ้าสำรองไว้ให้เพียงพอ พลังงานนิวเคลียร์จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพราะเป็นพลังงานสะอาดปราศจากมลพิษไม่เหมือนการนำถ่านหินมาใช้เผาไหม้

“แต่ที่ผ่านมาคนมักนึกถึงนิวเคลียร์ในด้านลบเพราะนำมาใช้ผลิตเป็นระเบิดที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทำให้คนเกิดความกลัวแต่ตรงข้ามหากนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ด้านดีพลังงานนิวเคลียร์ก็มีประโยชน์มากเช่นกัน”

เช่นนำมาใช้ในวงการแพทย์ ใช้ฉายรังสีลงในอาหารเมื่อนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าก็ช่วยลดการทำลายธรรมชาติด้านต่างๆลงได้มากและปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ควบคุมสร้างความปลอดภัยในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์จึงมั่นใจจะไม่เกิดปัญหาเหมือนโรงไฟฟ้าเชอโนบิล ของยูเครนหรือโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ ไดอิจิ ของญี่ปุ่น

ผศ.ปรีชากล่าวต่อไปว่า สำหรับการระเบิดของโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ ไดอิจิมีสาเหตุสำคัญคือการเกิดแผ่นดินไหวสูงถึง 9 ริกเตอร์มีผลโดยตรงกับอาคารเตาปฏิกรณ์ปรมาณู ไม่ใช่เกิดระเบิดด้วยตัวเองแต่สำหรับอำเภอสิรินธรมีแผ่นดินเป็นชั้นหินไม่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างญี่ปุ่น และมีแม่น้ำสายสำคัญถึง 2 สาย จึงเหมาะสมที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยชาวบ้านที่เป็นผู้เสียสละเพื่อความเจริญของประเทศจะได้รับเงินค่าชดเชยอย่างคุ้มค่าตามกฏหมายใหม่ด้วย

ด้านนายวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ เลขาธิการมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติกล่าวถึงผลเสียของการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ว่าการระเบิดของโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ ไดอิจิ และเชอโนบิลไม่ใช่เกิดจากภัยธรรมชาติ แต่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์โดยโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบหล่อเย็นไม่ทำงานทำให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีความร้อนสูงกว่า 2,000 องศาเซลเซียสจนทำให้เกิดการหล่อมละลาย จนเกิดการรั่วไหลของรังสีนิวเคลียร์ ทำให้ประชาชนกว่า 8 หมื่นคนที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าในรัศมี 20 กิโลเมตรต้องอพยพทันที โดยไม่สามารถเก็บเอาข้าวของอะไรติดตัวออกมาได้สัตว์เลี้ยงที่ขังไว้ในคลอกเสียชีวิตทั้งหมดและชาวบ้านที่อาศัยอยู่เกินกว่ารัศมีที่กำหนดอีก 2.2 แสนคนต้องรับการตรวจหาสารกัมมัตรังสีเป็นระยะ จนถึงปัจจุบันนี้ คนญี่ปุ่นกว่า8 หมื่นคนที่อพยพออกมาไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนได้ตามปกติ

“ขณะนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นต้องจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า3.3 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่างบประมาณที่ประเทศไทยใช้พัฒนาประเทศใน 1 ปี”

การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นอกจากต้องคำนึงถึงผลกระทบหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังมีผลกระทบกับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะเกิดการแย่งน้ำไปใช้หล่อเย็นตัวเตาปฏิกรณ์ไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไปรวมทั้งใช้ต้มให้น้ำเดือด โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่จึงเลือกสร้างอยู่ตามชายทะเล เพราะมีน้ำจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความผิดปกติทางพันธุ์กรรมจึงไม่ต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ไม่ปลอดภัยต่อมนุษย์อยู่แล้ว

“ปัจจุบันกำลังสำรองไฟฟ้าของประเทศไทยมีมากเกินความจำเป็นและถ้าต้องการหาพลังงานไฟฟ้าจริงๆ ก็มีพลังงานทางเลือกอื่นให้เลือกใช้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานก๊าซธรรมชาติจึงไม่มีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์” นักวิชาการผู้นี้กล่าว

ขณะเดียวกันประชาชนที่มาร่วมฟังการแสดงความของนักวิชาการทั้งสองฝ่ายได้ลุกแสดงความเห็นโดยส่วนใหญ่ไม่มั่นใจในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งก่อนสร้างและหลังการสร้างอาจมีการคอรัปชั่นส่งผลให้ตัวโรงงานไม่ได้ตามสเป็กความปลอดภัยและไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างจริงจังหากมีปัญหาขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะขณะนี้ประเทศไทยมีปัญหาด้านมลพิษแต่รัฐบาลไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างจริงจังตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เป็นระยะด้วย

[nggallery id=156]