อุบลฯระดมความเห็น “ท้อง แท้ง ทิ้ง”

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมสมาคม ชมรม ตั้งวงถกทางออกเพศสัมพันธุ์วัยเรียน พบปัจจุบันอายุ 11 ปีก็เป็นแม่แล้ว เสนอแก้เป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลต้องเดินหน้ารณรงค์จริงจังเหมือนการปราบปรามยาเสพติด

ที่ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับผู้แทนสมาคมเวิดล์คาร์พประเทศไทย ชมรมเพียวเลิฟประเทศไทยสหพันธ์ครอบครัวและความสามัคคีเพื่อสันติภาพโลกตัวแทนเยาวชนจากหลายสถานบันการศึกษาในจังหวัดร่วมกับโครงการสะพาน สนับสนุนโดย USAIDเสวนาผ่าทางตันปัญหาเพศสัมพันธุ์ในวัยเรียน “ท้อง แท้ง ทิ้ง” มีนายสุชัยเจริญมุขยนันท และ น.ส.ชนินทร์ญา คำดี เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยการเสวนามีการนำเสนอปัญหาของวัยรุ่นวัยเรียนที่หมกมุ่นในการมีความรักระหว่างเรียนและนำไปสู่การอยู่กับเป็นคู่ๆ บางคู่หลังจบการศึกษาเลิกร้างกันไปบางคู่ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ สร้างปัญหาในการเรียน ต้องหยุดเรียนกลางคันบางคู่เมื่อฝ่ายหญิงท้อง จะถูกฝ่ายชายทอดทิ้งให้แก้ปัญหาเพียงลำพังนำมาสู่การทำแท้ง และนำไปสู่การเสียชีวิตของเด็กทารกในครรภ์หรือบางรายปัญหารุนแรงนำไปสู่การเสียชีวิตของแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วทำแท้ง

ส่วนทางแก้การเพศสัมพันธุ์ในวัยเรียนมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธุ์พร้อมทั้งแจกอุปกรณ์ป้องกันการตั้งท้องและการติดเชื้อโรคระหว่างมีเพศสัมพันธุ์และมีผู้ไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าการแจกอุปกรณ์ป้องกันการตั้งท้องเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนวัยเรียนมีเพศสัมพันธุ์เพราะราชการไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร จึงให้อุปกรณ์สนับสนุนไปเลย

ตรงข้ามมีผู้เห็นด้วยต้องรณรงค์ให้เยาวชนมีสติ รู้จักผิดถูกชั่วดีรู้จักการปฏิเสธ จะนำมาสู่การแก้ปัญหาท้อง แท้ง ทิ้ง ได้อย่างถูกจุดโดยยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีไม่คิดว่าการไม่มีแฟนระหว่างเรียนเป็นคนไม่ทันสมัยหรือรู้จักหาข้ออ้างเอาตัวรอด เมื่อถูกชวนไปอยู่ในสถานที่ลับตาคนซึ่งมีโอกาสให้เกิดการมีเพศสัมพันธุ์

ไม่มีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควรเด็ดขาด เพราะเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ทำให้ทั้งฝ่ายหญิงและชายสูญเสียอิสระภาพ สูญเสียความเป็นตนเองเพราะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการตั้งครรภ์และเลี้ยงดูลูกโดยปัจจุบันพบเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์มีอายุอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยต่ำลงเรื่อยๆล่าสุดที่พบในจังหวัดคือ 11 ปี

และหากการมีลูกในวัยเรียน ครอบครัวยอมรับได้ ก็จะยืนอยู่ในสังคมได้แต่หากไม่ได้การยอมรับ จะนำปัญหาอื่นตามมาอีกมากมายสุดท้ายจะทำให้เสียอนาคตทั้งการเรียน การดำเนินชีวิตในอนาคต

จึงมีผู้เสนอให้นำเรื่องการมีเพศสัมพันธุ์และอยู่กันเป็นคู่ๆในวัยเรียนเป็นวาระแห่งชาติให้รัฐบาลเข้ามารณรงค์แก้ปัญหา เหมือนการรณรงค์ปราบปรามยาเสพติดไม่ปล่อยให้คนในสังคมดำเนินชีวิตอย่างปัจจุบันเพราะจะกลายเป็นปัญหาสังคมที่แก้ยากต่อไปในอนาคต

[nggallery id=160]