ขอเชิญร่วมงาน”ผู้ว่าอุบลฯพบสื่อมวลชน”โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะได้ดำเนินงานตามโครงการสัมมนาสื่อมวลชนและศิลปินท้องถิ่นเพื่องานสาธารณสุข ปี 2555เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนในโอกาสที่มีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสาธารณสุข รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่องาน ” ผู้ว่าอุบลฯพบสื่อมวลชน ” มีกลุ่มเป้าหมายคือสื่อมวลชนทุกแขนงและศิลปินท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีโดยกิจกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาระหว่างทีมบุคลากรสาธารณสุขและทีมผู้แทนสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอุบลราชธานี ( กีฬาฟุตบอล กีฬาเปตองและกีฬาปาเป้า ) การจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ในงาน ” กินข้าวแลง.. ฮักแพงสื่อฯ ” ที่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุข โดยกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานดังกล่าว โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างทีมบุคลากรสาธารณสุขและทีมผู้แทนสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ สนามฟุตบอล JOJO SOCCER FIELD ถนนอุบล-ตระการฯ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมงาน ” กินข้าวแลง…ฮักแพงสื่ออุบลฯ ” ( คาวบอยไนท์ ) ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ร้านอาหารกรีนปาล์มอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

หมายเหตุ งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ” กินข้าวแลง…ฮักแพงสื่ออุบลฯ ” ( คาวบอยไนท์ ) ขอเชิญชวนร่วมประกวดการแต่งกายสไตล์คาวบอย ( สถานที่ : ร้านอาหารกรีนปาล์ม ถนนอุบล-ตระการฯ จังหวัดอุบลราชธานี )