สคร.7อุบลฯเตือนประชาชนเลือกซื้ออาหารสดหน้าร้อน หลังพบผู้ป่วยกว่า 10,500 ราย

สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เตือนประชาชนเลือกซื้ออาหารสดหน้าร้อน ส่วนอาหารปรุงสำเร็จต้องเป็นอาหารปรุงสุกร้อนเพื่อไม่ให้ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง ปัจจุบันอีสานใต้พบผู้ป่วยแล้วหลายหมื่นราย โดย จังหวัดอุบลราชธานีป่วยมากสุดกว่า 10,500 ราย
นายแพทย์ศรายุทธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถิติผู้ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงถึงสิ้นเดือนมีนาคมปีนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงมากที่สุดคือ จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยแล้ว 10,526 ราย รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะเกษ 9,531 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยในช่วงหน้าร้อนประชาชนควรป้องกันตัวเอง โดยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ฆ่าใหม่ มีการบรรจุหีบห่ออย่างดีเพราะที่ผ่านมาพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคทางเดินอาหารอื่น ส่วนน้ำปลาร้า ต้องผ่านกระบวนการการต้มให้สุกก่อนนำมาประกอบอาหาร และเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารค้างเก่าต้องอุ่นให้เดือดก่อนนำกลับมารับประทาน ประการสำคัญ ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด รวมทั้งหลังการขับถ่ายจะช่วยป้องกันไม่เป็นโรคอุจจาระร่วงในสภาวะอากาศร้อน
อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2