กกต.อุบลฯ แจง นายก-ส.อบจ.อุบลฯ เลือกตั้งไม่พร้อมกันเหตุเพราะต้องแบ่งเขต ส.อบจ.ใหม่

ผอ.กกต.อุบลฯ แจงเหตุ นายก อบจ.- ส.อบจ.อุบลฯ เลือกตั้งไม่พร้อมกัน เหตุเพราะเขตเลือกตั้ง ส.อบจ. ประชากรเพิ่มกว่า 60% ใน 2 อำเภอ จึงต้องแบ่งเขตใหม่ตามกฎหมาย ส่วนนายก อบจ.ใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งไม่ต้องแบ่งใหม่ จึงเลือกตั้งก่อน

พันตำรวจโทอุกฤษฏ์ ภู่หริย์วงศ์สุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกรณีที่ประชาชนบางส่วนมีข้อสงสัยและวิจารณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายก อบจ.อุบลฯ และ ส.อบจ.อุบลฯ เลือกตั้งคนละครั้งในห้วงระยะเวลาห่างกันเพียงไม่กี่เดือนว่า เรื่องนี้เป็นสิทธิ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะลาออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดครบวาระได้ ซึ่งตามกฎหมายหลังจากลาออกแล้วก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน ซึ่ง นายพรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายก อบจ.อุบลฯ สมัยที่แล้วได้ลาออกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 55 ก่อนครบวาระ ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน คือกำหนดเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการรับสมัครอยู่โดยเริ่มสมัครมาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555 โดย กกต.ท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร ซึ่งหลังจากพ้นกำหนดรับสมัครนายก อบจ.แล้ว หรือพ้นจากวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 55 อันเป็นวันปิดรับสมัคร หลังจากนั้นจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทั้งหมดภายใน 7 วัน ว่าใครมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สมัครได้หรือสมัครไม่ได้บ้าง

ผอ.กกต.อุบลฯ กล่าวว่า ส่วนกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หรือ ส.อบจ.อุบลฯ ที่เดิมหากนายก อบจ.ไม่ลาออกก่อนก็ต้องมีกำหนดครบวาระพร้อมกันคือวันที่ 25 เมษายน 2555 ดังนั้นสาเหตุที่ นายก อบจ.และ ส.อบจ.อุบลฯ ไม่เลือกตั้งพร้อมกันทั้งที่ครบวาระหรือลาออกในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน เนื่องมาจากสาเหตุคือการเลือกตั้งนายก อบจ.ใช้พื้นที่ทั้งจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งจึงไม่ต้องมีการแบ่งเขตใหม่แม้จำนวนประชากรบางพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนการเลือกตั้ง ส.อบจ.จะใช้พื้นที่เขตเลือกตั้งตามจำนวนประชากรที่มีการแบ่งเท่าๆ กัน ดังนั้นเมื่อจำนวนประชากรในบางพื้นที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะใน 2 พื้นที่คือ อ.เมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ ที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเกินกว่า 60% ตามกฎหมายจำเป็นต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ โดยการแบ่งเขตจะใช้ระยะเวลาประมาณ 90 วัน มีผู้ดำเนินการแบ่งเขตประกอบด้วย กรรมการแบ่งเขตการเลือกตั้ง และอนุกรรมการแบ่งเขตการเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากแบ่งเขตแล้วเสร็จจะทำการปิดประกาศไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 10 วัน หากไม่มีการทักท้วงใดๆ กกต.กลาง จะประกาศรับรองเขตเลือกตั้งที่ได้ทำการแบ่งเขตใหม่เพื่อให้สามารถใช้เลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ต่อไป ซึ่งขั้นตอนการแบ่งเขตดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จราวเดือนกรกฎาคม 2555 จากนั้น กกต.จะเร่งจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ. โดยเร็วเพื่อไม่ให้สภาอยู่ในภาวะไร้สมาชิกสภา อบจ. เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหารจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภา อบจ.ก่อนจึงจะใช้งบประมาณได้ จึงคาดว่าจะสามารถเลือกตั้ง ส.อบจ.ได้ช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้

ผอ.กกต.อุบลฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับการรับสมัครนายก อบจ.อุบลฯ ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการสมัคร โดยหลังพ้นกำหนดวันรับสมัครหรือวันที่ 27 เมษายน จะทราบแน่ชัดว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้นกี่คน โดยการเลือกตั้งนายก อบจ.อุบลฯ และ ส.อบจ.ทราบว่าใช้งบประมาณการเลือกตั้งกว่า 60 ล้านบาท เช่นเดียวกับการเลือกตั้ง ส.อบจ.อุบลฯ ที่จะใช้งบเลือกตั้งประมาณเดียวกัน จึงอยากจะให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์กันให้มาก ทั้งนี้การเลือกตั้งนายก อบจ.อุบลฯ ครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2551 มีผู้ไปใช้สิทธิ์ประมาณ 61% จึงอยากให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์กันให้มากและไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว ส่วนการเลือกตั้ง ส.อบจ.อุบลฯ ซึ่งจะมีขึ้นหลังจากนั้นราว 2 เดือนหลังแบ่งเขตเสร็จ ตนก็อยากจะขอให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากเช่นกัน แม้จะดูเหมือนว่ามีการเลือกตั้งมีขึ้นถี่แต่ก็ถือว่าเป็นสีสันของประชาธิปไตยที่จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตนไม่ขอก้าวล่วงด้านความคิดแต่อย่างใด

ศิริลักษณ์ สอนอาจ- อุบลฯ / ข่าว