ร่วมทุกข์ร่วมสุข : มองมุมใหม่ อาคารเก่าโรงเรียนเบ็ญฯ

เมื่ออาคารเก่าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โบราณสถานอันทรงคุณค่า กำลังจะถูกเปลี่ยนให้เป็น พิพิธภัณฑ์คนเมืองอุบล

ร่วมรับรู้ ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมืองอุบลได้ ในรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข วันอังคารที่ 24 เม.ย. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น. วันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น. วันเสาร์ที่ 28 เม.ย. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางโสภณเคเบิ้ลทีวี และรับฟังทาง Cleanradio 92.5 MHz ในวันอาทิตย์ที่ 29 เม.ย. 55 เวลา 16.00-17.00 น.