โยธาอุบลฯเปิดศูนย์ทดสอบวัสดุ ตรวจบ้าน โรงงาน ถนน สะพานได้

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดศูนย์ทดสอบวัสดุอุบลฯ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายอุดม พวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ทดสอบวัสดุ ณ อาคารทดสอบวัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุจำนวน 14 ศูนย์ ได้แก่ กรุงเทพ สิงห์บุรี อุดร เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี จันทบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา สกลนคร พิษณุโลก พะเยา กระบี่ สงขลาและอุบลฯ

เพื่อให้บริการทดสอบวัสดุจำนวน 24 ชนิดงานทดสอบ เช่น การทดสอบแรงอัดของคอนกรีต,การหาค่าสึกหรอของวัสดุ การขนาดของเม็ดดิน การหากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของดิน การหาค่ากำลังรับน้ำหนักของคอนกรีต การเจาะสำรวจชั้นดิน การหาค่าการยุบอัดตัวของดิน ฯลฯ ซึ่งสิ่งก่อสร้างทุกประเภท สามารถทำการทดสอบหาคุณสมบัติเพื่อนำมาใช้งานได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านพัก โรงงาน ถนน สะพาน เป็นต้น ทั้งนี้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหาย จากภัยพิบัติต่าง ๆ สามารถที่จะทำการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้เพื่อประกอบการหาสาเหตุการวิบัติและแก้ไข

ข้อมูล , ภาพ : 77 NATION