กิจกรรมจิตอาสาทีมเยาวชนจากออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มอบหมายให้ ชมรมจริยธรรม นำทีม นางวิลาวรรณ ชมาฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นำทีมเยาวชนจากประเทศออสเตรเลีย ร่วมทำกิจกรรมการแสดงดนตรีมาร้องเพลงและบรรเลงให้คนไข้และญาติผู้ป่วย รวมทั้งบุคลากรในโรงพยาบาลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นได้รับชม