บรรยายการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ให้ยั่งยืนแบบองค์รวม

26 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมราชวงศา ศาลาเอนกประสงค์ ชั้น 2 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ การพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ให้ยั่งยืนแบบองค์รวม ” ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ จำนวน 350 รูป จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ