รพ.สรรพสิทธิประสงค์ โดยศูนย์แพทยศาสตร์จัดปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ใหม่ ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ได้กล่าวปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2555 จำนวน 49 คน ซึ่งจะมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสรรพิสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

นพ.มนัส กล่าวว่าน้องๆทุกคนคงควรทราบว่า เราเป็นแพทย์ที่ เก่ง ดี และมีความสุขคงไม่พอ เรายังต้องติดดิน และอยากให้พวกเราเข้าใจว่า เราเป็นหนี้บุญคุณของประชาชนที่ยากจน สิ่งนี้ทำให้เราคิดเป็นบวกต่อวิชาชีพของเรา ผมยกตัวอย่าง แพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต เขาไม่ได้เรียนแพทย์ที่โรงพยาบาลพญาไท 1 พญาไท 2 เขาไปเรียนที่โรงพยาบาลราชวิถี ที่นั่นมีคนจน มีคนไข้สามัญ เป็นสิ่งที่เขาใช้เงินซื้อไม่ได้ คนไข้สามัญเหล่านี้ได้เป็นแบบฝึกหัด ให้แพทย์ทุกคนศึกษา โดยที่เขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสปฎิเสธ คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดา ไม่มีเงินเหลือมากพอที่จะไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน พูดง่ายๆคือเป็นคนจนนั่นเอง

นี่คือเหตุผลที่เราต้องทดแทนบุญคุณผู้ยากจนนะ นี่คือสิ่งที่สามารถทำให้เราคิดเป็นบวกได้เมื่อต้องทนรับแรงกดดันในวิชาชีพแพทย์ขณะให้บริการเขาเหล่านั้น อย่างน้อยในชีวิตหนึ่งสัก 3ปีที่ใช้ทุนขณะทำงานจะได้อยู่อย่างมีความสุข

การเป็นแพทย์ถือว่าเป็นคนธรรมดา เพราะเราคัดเลือกแพทย์โดยใช้คะแนน ถูกต้องไหม ถึงแม้ว่าเราจะมีคะแนนวิชาชีพเฉพาะที่คัดเลือกแพทย์แล้วได้เป็นแพทย์ โดยมีข้อสอบเป็นเกณฑ์คัดเลือก ใครก็ตามที่ติวแล้วทำข้อสอบได้ก็สามารถสอบแพทย์ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่เหมาะจะเป็นแพทย์ เราเป็นคนธรรมดา คนธรรมดาคือ ไม่อยากได้งานเพิ่ม ไม่อยากโดนฟ้อง และคนไข้ก็ไม่ใช่ญาติเรา เพราะฉะนั้นการจะเป็นหมอที่ดีและเป็นที่ชื่นชอบของผู้แวดล้อมทุกระดับเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะคนทั่วไปคาดหวังสูง คิดว่าเราต้องทำอะไรกับสังคม ดังนั้นเราควรพยายามควบคุมความเป็นคนธรรมดาของเราให้แสดงออกมาให้น้อยที่สุด หากเราคาดหวังที่จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้

ข่าว สุทธิพงษ์ ภาพ ณัฐวุฒิ

บรรณาธิการ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.sapasit.go.th/sappasit