ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

“65 ปี ขาว–ชมพู สมทบทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (กองทุนเพื่อน้อง)”
ทอดถวาย ณ โรงเรียนเมืองอุบล (บ้านนาควาย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2555

  • เวลา 13:30 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ โรงเรียนเมืองอุบล (บ้านนาควาย)
  • เวลา 18:00 น. ร่วมงานฉลองโรงเรียนครบรอบ “65 ปี คืนสู่เหย้า ขาว–ชมพู ทอดผ้าป่าสมทบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (กองทุนเพื่อน้อง)”

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2555

  • เวลา 10:00 น. ประกอบพิธีถวายผ้าป่า ณ โรงเรียนเมืองอุบล (บ้านนาควาย)มอบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเมืองอุบล (บ้านนาควาย) พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
  • เวลา 11:00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เสร็จพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหาร

 

หมายเหตุ

  • งานวันที่ 20 เมษายน 2555 มีบัตรจำหน่ายที่หน้างาน ราคาบัตรละ 200 บาท
  • สามารถบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 313-1-15879-4
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.muangubonschool.ac.th